Aile Hukuku

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, aile konutu, mal rejimi, soy bağı, evlat edinme gibi konulara ilişkin hukuki düzenlemeler yer almaktadır. Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Bu konulara ilişkin taleplerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde tespit edilmemesi halinde evliliğin bitiminden sonra telafisi zor mağduriyetler doğabilmektedir. Dolayısıyla, aile hukukuna ilişkin ihtilaflarda, alanında uzman avukatların bulunduğu bir hukuk bürosu ile çalışmak sonradan ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemlidir.