Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki akdi ilişkileri ve borçları ele alan ve düzenleyen borçlar hukuku, ülkemizde ve dünyadaki diğer hukuk sistemlerinde en çok bilinen ve araştırılan hukuk alanlarından biridir. Müvekkillerimize, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere, uzun yıllardır başarıyla faaliyet gösterdiğimiz bu alanda kazanılan önemli tecrübeleri uzman ekibimizin dinamikleri ile birleştirerek kapsamlı ve sonuç odaklı mahkeme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sözleşme hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

Sözleşme hukuku ve uluslararası sözleşmelerle ilgili hukuk çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı sözleşmeler hakkında hazırlık ve tavsiye,

Mal ve manevi tazminat davası açmak,

Taşınır ve taşınmaz malların satışı, kira, bağışlar, hizmetler, işler, vb.

Sözleşmeler alanında hukuki danışmanlık ve gerektiğinde takip faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekirse dava takibi,

Borç ilişkilerinden kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafın takibini ve mahkeme sürecini yürütmek, Sözleşmelerden kaynaklanan her türlü hukuki anlaşmazlığın çözümünde dava açmak, izlemek ve mahkeme işlemlerini yürütmek.