Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku ticari taraflar arasındaki ilişkileri konu edinen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku ile tacir hakları güvence altına alınır. Tacir haklarına yönelik yasaları ile ticaret hukuku özellikle büyük işletme sahipleri ve toptan alıcıları için önemlidir. Ticaret hukuku ile kişilerin ticari bağlamdaki hakları ortaya koyulur ve aynı zamanda korunur.

Ticari problemlerin yasal zeminde çözümünde de ticaret hukuku dayanağı ile işlemler yapılır. Ticari hukuk ile sosyal hayattaki ekonomik, maddi faaliyetler ele alınır. Ticari hukukun kapsamı çok geniştir. Özellikle gelişen ticarette önemli bir yere sahip olan bu hukuk sistemi ile ekonomik ilişkiler düzenlenir.

Ticaret hukuku, hukukun diğer disiplinlerine göre çok daha matematiksel bir hukuk alanıdır. Ticaret mevzuatı tamamen ticaret kanunun içerisinde yer alır. Yalnızca büyük işletmeler ve tüccarlar değil daha küçük çaplı alışverişler ve bireyler arasındaki ekonomiye dayalı ticari ilişkiler için de ticari hukuk devrede olur.

Ticaret kanununun da kendi içerisinde farklı kolları bulunmaktadır. Bu yönüyle ticaret kanunu banka kartları ve kredi kartları gibi oldukça spesifik alanların kanunlarını da kapsar. Ticaret hukukunun farklı alanlara ayrılan dalları da vardır. Bu dallara örnek olarak deniz ticareti hukuku verilebilir. Ayrıca ticaret hukukunun kapsamında sosyal sigorta hariç diğer sigortaların hukukları da bulunmaktadır. Bu açıdan da ticaret hukukunun oldukça kapsayıcı olduğunu söylemek mümkündür.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticari hukuk ile tüm ticari ilişkiler düzenlenir, bu ilişkilerde ortaya çıkabilecek problemler için çözümler üretilir ve bunlar yasal bir zemine dayandırılır. Bu sayede mağduriyetler engellenebilir ve ortaya çıkan mağduriyetler için ticaret hukuku kapsamındaki haklar savunulabilir. Ticaretin, ufak ya da büyük çaplı olması fark etmeksizin güvenle devam ettirilmesi ve yasal olarak sağlam olabilmesi için ticaret hukuku büyük önem taşır.

Ticari hukuk, oldukça geniş kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu disiplinin hemen her alt kolu uygulamalara bağlıdır. Bu pratik uygulamalar ile de ticaret hukuku kendini sürekli olarak güncel tutan bir disiplindir. Bu disiplinin güncelliği de sürekli olarak haklar ve sorumluluklar konusunda gelişmeyi sağlamaktadır. Canlı bir hukuk disiplini olan ticaret hukuku güncelliği ile de ticari konularda yasallığın çağa uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Ticari gelişmelerdeki farklılıklar ve ticari ilişkilerdeki yenilikler de ticaret hukuku alanında yeni gelişmelere yol açar. Ticaret hukuku bu yönü ile de güncel adaletin sağlanmasında önem taşır.

Ticaret hukuku, geniş kapsama alanı ile sınırda ve sınır ötesinde de adil bir ticari sistemi amaçlar. Bu nedenle ülkede yapılan hem iç hem dış ticarette ticaret hukukuna başvurulur. Bu da ticaret hukukunun geniş kapsamlı olduğunu ve bunun önemini gösterir. Geniş kapsamlı ve yerine göre küresel olarak değerlendirilen ticaret hukuku sistemi ile sınır ve sınır ötesinde adalet sağlanır.

Ticaret Hukuku Nedir
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile Borçlar Hukukunun Farkı Nedir?

Hem ticaret hukukunun hem de borçlar hukukunun ortak amacı, adil bir sistem ile işleyişi sürdürmektir. Ancak bu iki disiplin özel amaçları ve bu doğrultudaki kanun alanları ile birbirinden ayrılır. Borçlar hukuku, tüm sosyal hayatı kapsar. Tüm vatandaşlar borçlar hukuku kanunlarının kapsam alanındadır. Ancak ticaret hukuku, ticaret ile ilgili kesimi ilgilendirir. Bu kesim ticari işletmeler ve tüccarlardan oluşur. Bu yönüyle borçlar hukukunun sosyal hayat için ticari hukuktan çok daha kapsayıcı olduğunu söylemek mümkündür. Ticari hukuk ile borçlar hukukunun arasındaki bir fark da uygulama biçimleridir.

Borçlar hukukunun uygulanması için bir sınır çizilir. Borçlar hukuku kapsamında verilen kararlar da bu sınırlar çerçevesinde biçim inisiyatifi alınarak verilir. Yani seçme hakkı borçlar hukukunda mevcuttur. Bu da bir resmiyete dayalı olmadan verilen borçların da borçlar hukukunu kapsaması anlamına gelir. Ticari hukukta ise hukuk yine belirli sınırlar çizer ve bu sınırlar kendi içlerinde de belirlenen kararlar ile oluşturulur.

Yani ticari hukukta inisiyatif değil net kurallar hakimdir. Bu nedenle de ticari hukukta seçme hakkı yoktur demek mümkündür. Buna örnek olarak borçlar hukukundan farklı olarak işlemlerin resmiyete dayandırılması gerekliliği verilebilir. Örneğin ticari hukukta bir ev satıyorsanız Tapu Dairesi’ni, motorlu taşıt satıyorsanız noteri kullanmanız gerekir. Bu da ticari hukukun daha net bir hukuk disiplini olduğunu gösterir.