Türk Medeni Kanunu Nedir?

Türk Medeni Kanunu içerisinde farklı disiplinlerin kanunlarını bulunduran, 2002 yılından beri yürürlükte olan toplum hayatına yönelik bir kanundur. Türk Kanunu Medenisi yerine gelen Türk Medeni Kanunu, daha sade dili ile Türk Kanunu Medenisinden ayrılır. Beş ana kitaptan oluşan Türk Medeni Kanunu evlilikte malların aitliği konusunda getirdiği yenilikle birlikte sahip olunan malların ortak olması konusunda karar alındı.

Türk Medeni Kanunu şahıs ilişkileri üzerinde düzenleyici bir kanundur. Bu kanun ile doğumdan ölüme kadar insanların var olan kanuni kişilikleri arasındaki ilişkiler düzenlenir. Medeni hukuk, pek çok hukuk disiplinini de içinde barındırır ve pek çok hukuk disiplinin de ana kolunu oluşturur. Bu yönleriyle medeni hukukun hukuk disiplininin özünü oluşturduğunu söylemek mümkündür.

Medeni Kanun beraberinde pek çok eşitlikçi ortamı ve laik düzeni getirmiştir. Büyük ölçüde toplumu ilgilendiren konularda adil ve eşitlikçi kazanımlar sağlaması ile Türk Medeni Kanunu günümüzde de sosyal hayatı düzenleyici rolünü üstlenmektedir. Türk Medeni Kanunu’na dayanarak pek çok konuda eşitlikçi kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu Getirdiği Yenilikler

Medeni Kanun’un en büyük getirisi eşitlik olmuştur. Medeni Kanun sayesinde aile yapısındaki eşitsizlikler giderilerek kadın ve erkek aynı konuma getirilmiştir. Resmi nikah zorunluluğu Medeni Kanun ile getirilmiştir. Bu sayede evlilikte başta kadın olmak üzere iki tarafın hakları da devlet güvencesi altına alınmıştır. Özellikle evlilikte, aile yapısında kadının haklarını koruyan bir yenilik de çok eşliliğin kaldırılması olmuştur.

Bu sayede nikahlı ve tek eşli bir aile yapısı meydana getirilerek hem evlilik ve aile içinde kadın hakları korunmuş hem de toplum düzeni sağlanmıştır. Eşitlik konusunda bir diğer kazanım ise kadınlara meslek seçimi konusunda özgürlük tanınması olmuştur. Medeni Kanun ile kadınlar istedikleri mesleğin erbabı olabilme doğal hakkını elde etmişlerdir.

Medeni Kanun ile kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bunun örneklerinden biri de evlilik hayatında boşanma konusunda kadın ve erkeğe eşit haklar tanınmasıdır. Aile yapısı içerisinde miras konusunda da erkek ve kadın Medeni Kanun nezdinde eşit tutulmuştur. Mahkemelerdeki tanıklık konusunda da erkek ve kadın eşit konumda bulunmazken Medeni Kanun ile toplumun iki cinsiyeti eşit konuma getirilmiştir.

Medeni Kanun ile hayata geçen toplum düzeni gelişmelerinden biri de din ve toplum ilişkileri ile ilgilidir. Medeni Kanun patrikhanelerin yalnızca dini yetkilerini kendilerinde bırakarak diğer yetkilerini ekarte etmiştir. Bu da Medeni Kanun’un sosyal hayata dair getirdiği yenilikçi düzenlemelerden biridir. Medeni Kanun ile toplum hayatı yalnızca cinsiyet rolleri üzerinden değil din mensubiyetleri üzerinden de düzenlenmiştir. Böylelikle toplumda din adı altında yaratılan ayrımcı faaliyetlerin önüne geçilmiş ve birlik sağlanmıştır. Bu yönüyle Medeni Kanun’un laikliğinden de söz etmek mümkündür.

Medeni Kanun Örneği Olarak Neden İsviçre Seçilmiştir?

İsviçre Medeni Kanunu döneminin son medeni kanunudur. Bu yönüyle İsviçre Medeni Kanunu çağa uygun en yeni gereklilikleri barındırmaktadır. İsviçre Medeni Kanunu bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyetinde Medeni Kanun’un hazırlanmasına referans olmuştur. İçerdiği yeniliklerin yanı sıra sistemi ile de İsviçre Medeni Kanunu o dönemde emsallerinin önünde bir örnektir. Bununla birlikte Türkiye’de özellikle cinsiyet rollerine bağlı olarak gelişen pek çok eşitliğin dünyadaki çoğu ülkeden önce gerçekleşmiş olduğu bir gerçektir. İsviçre Medeni Kanunu’nun toplumsal hayattaki sosyal sorunlara ürettiği çözümler de referans olarak tercih edilmesinin sebebi olmuştur.

Akılcı, pratik çözümleri ile İsviçre Medeni Kanunu örnek alınabilecek konumda bulunmuştur. İsviçre Medeni Kanunu’nun sosyal hayata dair eşitlikçi yaklaşımlarının yanı sıra demokratik bir yaklaşımı da vardır. Bu da Medeni Kanun’a referans olma sebeplerinden biri olmuştur. Ayrıca İsviçre Medeni Kanunu kadın erkek eşitliğine dayanmaktadır. Laik bir düzen üzerine kurulu olan İsviçre Medeni Kanunu Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hayat düzenlemelerindeki taleplerine yanıt verecek biçimdedir.

Yalnızca kadın ve erkek ekseninde değil toplumdaki eşitlik ve adaletin tümünü kapsaması ile de İsviçre Medeni Kanunu örnek alınmıştır. Buna örnek olarak laiklik teması verilebilir. İsviçre örneği ile Türk Medeni Kanunu’nda da laik adımlar atılmıştır. Toplumsal düzen için önemli olan bu adımlar da İsviçre referansı ile atılmıştır. Sosyal hayattaki düzenlemeler için İsviçre’deki örneğin alınmasının sebeplerinden biri de Türk toplum hayatındaki düzenleme gereksinimlerini karşılamasıdır.